Học viện nhượng quyền châu Á

Bán lại nhượng quyền nổi bật

Bán lại Nhượng quyền Mới nhất

Học viện nhượng quyền châu Á

Ngày đăng: 27/07/2020
Học viện Nhượng quyền Châu Á - Được thiết lập để mở rộng toàn cầu XÂY DỰNG NHÂN VIÊN NHÂN SỰ CỦA BẠN VỚI AFA trong vài năm qua ...

Bán lại nhượng quyền thương mại là gì?

Bán lại nhượng quyền thương mại là một doanh nghiệp nhượng quyền thương mại đã được điều hành bởi một bên nhượng quyền trước đó. Do đó, doanh nghiệp bán lại nhượng quyền thương mại sẽ có sẵn một cơ sở khách hàng hiện có và các tài sản đã có trong tay.

Có một số lý do tại sao một bên nhận quyền có thể muốn bán doanh nghiệp nhượng quyền của mình. Có lẽ họ muốn thay đổi định hướng nghề nghiệp, hoặc họ đang tìm cách bán và nghỉ hưu.

Lợi ích bán lại nhượng quyền thương mại

Có rất nhiều lợi ích cho việc mua lại nhượng quyền thương mại, ngoài những lợi ích của việc mua nhượng quyền thay vì khởi nghiệp. Lợi ích của việc mua nhượng quyền bán lại bao gồm và cơ sở khách hàng hiện tại - bạn sẽ kiếm được. Ngoài ra, bạn có thể đã có một đội ngũ nhân viên và một hệ thống hoạt động. Điều này không có nghĩa là đầu tư của một nhượng quyền thương mại nói chung là cao hơn. Điều này là do bạn đang mua doanh nghiệp và tất cả tài sản của nó.

Bán lại nhượng quyền thương mại nào có sẵn?

Duyệt qua thư mục nhượng quyền thương mại quốc tế Franchiseek bán lại dưới đây. Bạn sẽ tìm thấy nhiều nhượng quyền bán lại khác nhau, từ một loạt các ngành công nghiệp. Bao gồm thực phẩm và đồ uống, liên quan đến vật nuôi, cổ áo trắng và nhượng quyền thương mại dựa trên van.