Cơ hội nhượng quyền để bán

Duyệt qua hàng trăm nhượng quyền để bán trong thư mục nhượng quyền thương mại Vương quốc Anh và thư mục cơ hội nhượng quyền toàn cầu của chúng tôi

Cơ hội nhượng quyền là gì?

Cơ hội nhượng quyền là một phương thức phân phối sản phẩm hoặc dịch vụ bằng cách cấp phép cho các quy trình kinh doanh, sản phẩm, dịch vụ & sở hữu trí tuệ cho các nhà đầu tư sẽ hoạt động trong một mô hình kinh doanh nhượng quyền đã được thiết lập. Ít nhất hai cấp độ của mọi người tham gia vào một hệ thống nhượng quyền: (1) bên nhượng quyền, người cung cấp nhãn hiệu hoặc hệ thống thương mại và hệ thống kinh doanh của mình & (2) bên nhận quyền, trả tiền bản quyền liên tục & thường là phí ban đầu cho quyền kinh doanh dưới tên và hệ thống của bên nhượng quyền.

Định dạng kinh doanh nhượng quyền thương mại là loại dễ nhận biết nhất đối với người bình thường. Trong mối quan hệ nhượng quyền định dạng kinh doanh, bên nhượng quyền cung cấp cho bên nhượng quyền không chỉ tên thương mại, sản phẩm và dịch vụ mà cả toàn bộ hệ thống để vận hành doanh nghiệp. Bên nhận quyền thường nhận được hỗ trợ lựa chọn và phát triển trang web, hướng dẫn vận hành, đào tạo, tiêu chuẩn thương hiệu, kiểm soát chất lượng, chiến lược tiếp thị và hỗ trợ tư vấn kinh doanh từ bên nhượng quyền. Mặc dù ít được xác định với nhượng quyền thương mại, nhượng quyền phân phối sản phẩm hoặc truyền thống thực sự có tổng doanh thu lớn hơn so với nhượng quyền định dạng kinh doanh. Trong một nhượng quyền thương mại truyền thống, trọng tâm không phải là hệ thống kinh doanh mà chủ yếu tập trung vào các sản phẩm được sản xuất hoặc cung cấp bởi bên nhượng quyền cho bên nhận quyền. Trong hầu hết, nhưng không phải tất cả, các tình huống, các sản phẩm được sản xuất thường cần dịch vụ trước và postale như trong ngành công nghiệp ô tô.

Cơ hội nhượng quyền bao gồm nhiều ngành, không chỉ là thực phẩm như nhiều người tin. Các ví dụ khác là nhượng quyền làm vườn & chăm sóc cỏ, nhượng quyền huấn luyện kinh doanh, chăm sóc trẻ em, nhượng quyền ô tô bao gồm xe chăm sóc, sửa chữa và bán xe và nhiều thương hiệu cổ phần trắng, bán lẻ và xe tải khác. Trong thực tế, bất kỳ doanh nghiệp nào mà các kỹ năng và tên thương mại có thể được chuyển nhượng đều có thể được nhượng quyền và Franchise UK Directory của chúng tôi là một trong 60 thư mục cơ hội nhượng quyền toàn cầu của chúng tôi mà bạn có thể khám phá để tìm ra doanh nghiệp nhượng quyền lý tưởng của mình.

Tại sao mua cơ hội nhượng quyền?

Một nhượng quyền thương mại về cơ bản là sao chép một doanh nghiệp đã thành công vì vậy nếu bạn sao chép chính xác và điều kiện thị trường trong khu vực của bạn là như nhau thì bạn có cơ hội thành công cao hơn trong kinh doanh mới. Nhiều chuyên gia hàng đầu và hiệp hội nhượng quyền tuyên bố tỷ lệ thành công khởi nghiệp nhượng quyền là hơn 95%, lớn hơn nhiều so với khi bạn tự mình thành lập một doanh nghiệp. Một cái gì đó rất hấp dẫn đối với nhiều người mua nhượng quyền là có thể thay đổi định hướng nghề nghiệp. Khi bạn mua nhượng quyền, bạn đang mua một mô hình đã được chứng minh và được đào tạo và hỗ trợ bởi các chuyên gia đã được chứng minh trong lĩnh vực của họ, vì vậy có thể là một cách tuyệt vời cho sự nghiệp mới hoặc biến sự nghiệp hiện tại của bạn thành doanh nghiệp của riêng bạn. Tư vấn nhượng quyền có thể giúp nhượng quyền kinh doanh bằng cách cung cấp lời khuyên & hướng dẫn về toàn bộ quá trình nhượng quyền.

Tìm hiểu thêm về nhượng quyền thương mại để bán

Trên trang web này, chúng tôi có nhiều bài báo nhượng quyền, tin tức và tài nguyên nhượng quyền miễn phí cũng như thông tin về một loạt các hiệp hội nhượng quyền thương mại uk Chúng tôi có 60 thư mục nhượng quyền thương mại để bán để xem nhượng quyền bán trong khu vực của bạn chỉ cần nhấp vào thư mục cho bạn quốc gia và duyệt tin tức nhượng quyền địa phương và nhượng quyền thương mại để bán. Chúc may mắn với tìm kiếm của bạn cho cơ hội nhượng quyền lý tưởng.

Tìm kiếm cơ hội nhượng quyền thương mại của Anh và quốc tế, tin tức nhượng quyền thương mại, tư vấn kinh doanh và thống kê nhượng quyền thương mại trên thư mục nhượng quyền của Franchiseek

  • Cơ hội nhượng quyền theo quốc gia và thể loại
  • Nắm bắt tin tức nhượng quyền thương mại địa phương và mở cửa hàng mới
  • Đọc tin tức kinh doanh và hỗ trợ nhượng quyền từ các chuyên gia địa phương
  • Liên hệ với các đối tác hoặc hiệp hội nhượng quyền của chúng tôi để được hỗ trợ về nhượng quyền thương mại địa phương
Bắt đầu hành trình nhượng quyền của bạn ngày hôm nay!